Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC CoC

W marcu 2016 roku Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie otrzymał międzynarodowy certyfikat FSC CoC (Forest Stewartship Council Chain of Custody)

Certyfikat stanowi respektowaną przez światową opinię publiczną i gremia gospodarcze gwarancję dobrej jakości surowca drzewnego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i ochrona zasobów przyrody.

Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat i weryfikowany corocznym audytem.

Certyfikacja FSC Coc istotną częścią systemu Forest Stewardship Council® do certyfikacji i etykietowania produktów pochodzenia drzewnego w całym łańcuchu dostaw.

Proces Chain of Custody zapewnia konsumentowi, że zakupione przez niego produkty z certyfikatem FSC pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł w których gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi standardami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi.Certyfikaty

Certyfikaty wyrobów

Mniej więcej w połowie 2011 roku rozpoczęliśmy procedurę certyfikacji naszych wyrobów. Do końca roku zamierzamy uzyskać certyfikaty na nasze sztandarowe wyroby.
Taki na przykład certyfikat oznacza, iż dany wyrób spełnia wymagania odpowiedniej normy bezpieczeństwa. W tym przypadku chodzi o normę PN-EN 1176-1 oraz 11-76-7 z 2009 roku. Te zaś normy dotyczą bezpieczeństwa konstrukcji różnych elementów placów zabaw dla dzieci.